Grondwerk

Bij de aanleg van een tuin moet het nodige grondwerk worden verricht. Denk hierbij aan:

Ook het verrichten van grondwerk bij de verbouw van een woning, zoals het graven van funderingssleuven, is voor ons bekend terrein. 
Wij hebben veel ervaring in het uitvoeren van grondwerkzaamheden en zullen deze werkzaamheden graag voor u verrichten.